Jacek Kołodziejski

Demons

Posters for BWA Gallery Wrocław

A set of posters, designed in collaboration with Dominik Cymer for the ‘Demony’ exhibition, which will be held on 18th of May in Wroclaw’s Design Gallery. The exhibition will present the prototypes of video games made by Polish artists.

Seria plakatów, zaprojektowanych przy współpracy z Dominkiem Cymerem w związku z wystawą ‘Demony’, która odbędzie się 18-tego maja we wrocławskiej Galerii Design. Na wystawie będzie można zobaczyć prototypy gier komputerowych zaprojektowane przez polskich artystów.

Demons – Jacek Kołodziejski