Jacek Kołodziejski

Społeczeństwo
jest niemiłe

Photo session to promote the new album of Mister D.

The reference point for the session is the title of the album ” The public is unpleasant .” It is a delicacy in itself, but it also leaves no doubt and delusion. That’s why I arranged situations that create some discomfort. A series of extreme situations, testing the strength of Dorothy. Session obsessions illustrates the external environment .

Punktem odniesienia dla sesji jest sam tytuł płyty „Społeczeństwo jest niemiłe”. Ma on w sobie pewną delikatność, ale też nie pozostawia wątpliwości i złudzeń. Dlatego zaaranżowałem sytuacje, które stwarzają pewien dyskomfort. Seria ekstremalnych sytuacji, testujących wytrzymałość Doroty. Sesja ilustruje natręctwa zewnętrznego otoczenia.

Społeczeństwo jest niemiłe – Jacek Kołodziejski