Jacek KołodziejskiAbout


“My projects often fetishize elements of personal appearance or characteristics of one’s behavior. It is an egocentric way, focused mostly on who I am, and what I like. There is no room for compromises”

      Jacek Kołodziejski is photographer, visual artist, filmmaker and author of artistic installations. He gradutated from the Faculty of the Mutimedia Communication at the University of Arts in Poznań. He also studied Film and Photography at the Higher School of Art and Design in Łódź. He is represented by the SHOOTME agency.
      As one of few photographers on the Polish scene, he successfully combines world of commercial photography with achievements on the field of art. This unique comibination decides about characteristic and recognizable style of his work. His covers and editorials have been featured in the main magazines in Poland. Among his recent projects are posters promoting feature film “Warsaw 1944″ at the international film festivals, poster for the opera cycle Opera Rara to the spectacle Les Boréades by Jean-Philippe Rameau, as well as photographs promoting the project “Mister D.” by the writer Dorota Masłowska.
      His works have been exhibited at the international festivals, including International Festival of Photography in Arles, and Month of Photography in Bratislava.
Jacek Kolodziejski is among the winners of the PDN Photo Annual 2016 in category Advertising / Corporate, for his work Aphelion for the jewellery brand TAKK.

Moje projekty często fetyszyzują czy to cechy wyglądu lub zachowania.
Jest to droga bardzo egocentryczna, skupiona przede wszystkim na tym kim jestem oraz na tym co lubię. Nie ma tutaj kompromisów.

Jacek Kołodziejski jest fotografem, twórcą filmów i instalacji artystycznych. Ukończył studia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Studiował również Film i Fotografię w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi. Reprezentuje go agencja SHOOTME..

Jako jeden z niewielu fotografów na polskim rynku z sukcesami porusza się w obszarze fotografii komercyjnej jak i na polu sztuki. Właśnie połączenie stylistyki fotografii reklamowej z obszarem działań artystycznych decyduje o wyrazistym i rozpoznawalnym stylu jego twórczości. Jest autorem licznych okładek magazynów i sesji zdjęciowych. Wśród jego ostatnich realizacji znajdują się plakaty promujące film „Miasto 44″ na międzynarodowych festiwalach. Plakat dla Opera Rara “Z rodu Boreasza” (Les Boréades) napisana przez Jean-Philippe’a Rameau. Sesja pisarki, Doroty Masłowskiej, promująca projekt Mister D.

Jego prace były wystawiane na międzynarodowych wystawach takich jak International Festival of Photography in Arles, Tec-Tece Exhibition in Arles, Month of Photography w Bratysławie.

Jacek Kołodziejski został laureatem jednego z najważniejszych konkursów fotograficznych na świecie, PDN Photo Annual 2016 w kategorii Advertising / Corporate za swój projekt Aphelion dla marki biżuteryjnej TAKK.

About – Jacek Kołodziejski