Jacek Kołodziejski

Object Hybridity

Photo session for Label Magazine

A series of photos „Object Hybridity” is a result of cooperation of Jacek Kołodziejski, Jan Mioduszewski, Agata Uchman and Ola Winiarska. The collaboration resulted in a creation of the interdisciplinary project that permeates photography with painting, design and set design.

The pictures were shown at the exhibition, which took place in the eMeSeN at the Museum of Modern Art in Warsaw – check the documentation of the event. The project was also published in the last issue of LABEL magazine.

Cykl zdjęć „Hybrydyczność Przedmiotu” powstał w wyniku współpracy Jacka Kołodziejskiego, Jana Mioduszewskiego oraz Agaty Uchman i Oli Winiarskiej. Kolaboracja artystów zaowocowała powstaniem interdyscyplinarnego projektu, w którym fotografia przenika się z malarstwem, designem i elementami instalacji.

Zdjęcia zostały pokazane na wystawie, która miała miejsce w eMeSeN przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – załączamy dokumentację z tego wydarzenia. Projekt został również opublikowany na łamach ostatniego wydania magazynu LABEL.

Object Hybridity – Jacek Kołodziejski