Jacek Kołodziejski

TAKK II

TAKK II – Jacek Kołodziejski